Zelf een evenement aanmelden Meedoen met Tel de zon

Solar Days

Solar Days 2016

Solar Days is de jaarlijkse promotiecampagne voor zonne-energie. Zonne-energie is een doeltreffende manier om energie op te wekken en bij te dragen aan het aandeel duurzame energie in Nederland. Mensen die zelf door middel van zonne-energie stroom of warmte opwekken doen dit omdat ze het belangrijk vinden te investeren in duurzame energie. 
 
De informatiecampagne richt zich op gemeenten, woningeigenaren en woningbouwverenigingen.

De thema’s van de campagne van dit jaar zijn:


Nationaal Zonne-energie evenement

Tijdens het nationaal zonne-energie evenement kunnen beleidsmakers uit gemeenten en provincies, projectontwikkelaars en woningeigenaren zich laten bijpraten door experts over de thema’s van de campagne, en van elkaars ervaring leren. Ook maken we dan bekend welke gemeente de titel SolarCity 2016 mag voeren.  Het evenement vindt plaats op 2 juni in Utrecht.


Teldezon

Ook vindt er dit jaar de grote Tel de Zon actie plaats. Met deze actie wordt eigenaren van zonnestroominstallaties gevraagd om één week bij te houden wat de opbrengst van hun systeem is, en om hun ervaring met de aankoop en het gebruik van het PV systeem te delen. Met dit project vragen de organisatoren positieve aandacht voor zonne-energie om zo meer mensen over de streep te trekken om hun bijdrage te leveren aan het opwekken van duurzame energie. Inschrijven kan eenvoudig via mijn-telweek. Daarnaast zullen de gegevens nader worden geanalyseerd door het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling aan de Universiteit Utrecht om inzicht te krijgen in de prestaties van zonnestroomsystemen in Nederland. De gegevens zullen worden gebruikt om uitspraken te kunnen doen over regionale verschillen in de hoeveelheid zonne-energie die door verschillende installaties wordt opgewekt.


Zelf meedoen?

Wekt u zelf zonne-energie op en bent u enthousiast over zonne-energie en wilt u dit delen? Of bent u installateur, producent, een gemeente of adviseur? Doe dan zeker mee! Meedoen betekent dat u zelf een evenement organiseert en dat op deze landelijke website bekend maakt. Samen versnellen we de transitie naar een duurzame energievoorziening!


Organisatie

In Nederland worden de Solar Days georganiseerd door de Stichting SolarDays. De Stichting werkt samen met Holland Solar (brancheorganisatie voor zonne-energie), Klimaatverbond (vereniging van lagere overheden met een voorlopend Klimaatbeleid) , RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), Berenschot, en andere partners.