Zelf een evenement aanmelden Meedoen met Tel de zon

Links

Op deze plek vindt u organisaties en bedrijven die zich bezig houden met zonne-energie.
Kent u een organisatie die er ook bij moet staan? laat dit weten via info@solardays.nl (aan commerciele organisaties vragen wij een donatie ter ondersteuning van de Solar Days)

Organisaties voor de zonne-energie sector

Holland Solar
Branche vereniging voor zonne-energie. Kijk op de website om te zien wie de leden zijn of voor het laatste nieuws in de branche.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE)

www.netwerkduurzamedorpen.nl
Netwerk Duurzame Dorpen is een landelijk netwerk van dorpen die (samen) werken aan duurzame leefkwaliteit.

UNETO-VNI
Branche vereniging voor installateurs

Organisatie Duurzame Energie (ODE)

Solar Magazine
Het laatste nieuws in het vaktijdschrift en op de website op het gebied van zonne-energie

Klimaatverbond
Vereniging van 165 lagere overheden met een voorlopend klimaatbeleid


Organisaties voor Consumenten


Vereniging Eigen Huis

Campagne Groene Stroom Ja graag

Zon op Nederland


Zonatlas 
Een onafhankelijke, actuele, accurate tool waar de zonne-energie opbrengst per dak heel precies is berekend en waar inwoners van een van de 116 zonatlasgemeenten kosteloos de zonopbrengst in euro's en kWh per dakdeel kunnen bekijken. De zonne-energieopbrengst wordt berekend op basis van een 3D simulatie en historische weerdata.

Zonnekaart
Berekent net als de Zonatlas op basis van de gedetailleerde Hoogtekaart Nederland II de zonne-energiepotentie per dak. Ga naar Zonnekaart.com voor een overzicht van de gemeenten met een Zonnekaart.

EnergiePortal
Een website om consumenten en ondernemers te ondersteunen door middel van kennis- en informatievoorziening op het gebied van duurzame energie, energie besparen, energieregelgeving en het zelf opwekken van energie.

Zonnepanelencalculator
Onafhankelijk rekenmodel (dus geen 3D simulatie zoals de Zonatlas en de Zonnekaart) voor huishoudens en bedrijven om de economische opbrengst van een investering in zonne-energie te berekenen. Ontwikkeld door de Utrechtse Natuur en Milieu Federatie.

huisfocus.nl-zonneboiler
website met begrijpelijke informatie geeft over de mogelijkheden en werking van zonneboilers.

Kolkmanzon
Particulier die op zijn website beschrijft hoe hij bespaart door middel van zonne-energie

Energievergelijker
Overzicht met informatie over salderen en terugleververgoedingen per energieleverancier in Nederland. In het overzicht zie je welke energieleveranciers de gunstigste voorwaarden bieden voor mensen die zelf groene energie opwekken. Het overzicht wordt elke twee maanden geactualiseerd.