Zelf een evenement aanmelden Meedoen met Tel de zon

Over zonne-energie

Zonnewarmte en zonnestroom – uitleg in een notendop

  1. Zonnewarmte is een duurzame energietechnologie waarbij de zon gebruikt wordt om te verwarmen of te koelen (zonneboilers).
  2. Zonnestroom noemt men de techniek waarbij zoninstraling benut wordt om elektriciteit op te wekken (PV zonnepanelen).
Tijdens de Solar Days is aandacht voor beide technieken.

Goede redenen voor zonne-energie


Hoe werkt een zonnewarmte systeem?

In een zonnewarmte systeem of zonneboiler wordt de warmte van de zon omgezet in nuttige warmte voor ruimteverwarming en/of warm tapwater in een gebouw.

Een zonnewarmtesysteem bestaat over het algemeen uit drie onderdelen: een zonnecollector, een opslagvat en een naverwarmer. De zonnecollector is de basis van het systeem. De zon verwarmt de zonnecollector op het dak. De pomp zorgt dat vloeistof (watermengsel) door de zonnecollector stroomt. Deze vloeistof neemt in de collector de warmte van de zon op en transporteert het naar de zonneboiler. Via een warmtespiraal warmt het water in de zonneboiler op. Het warme water in de boiler is afhankelijk van het systeem voor gebruik van warm tapwater, vaatwasser, wasmachine of verwarming. Bij weinig warmteopbrengst van de collector verwarmt de naverwarmer( meestal een cv-ketel maar andere warmtebronnen zijn ook mogelijk) zo nodig na.

De collector

Er bestaan collectoren van verschillende formaten, horizontaal of verticaal. De collector vangt het zonlicht op en verwarmt hiermee het water. Er zijn drie typen zonnecollectoren: vlakplaat, vacuümbuis en heatpipes.

Verschillende systemen:Zonnestroomsysteem

Een zonnestroom-installatie zet zonlicht om in elektriciteit. Een installatie bestaat uit een aantal onderdelen. Zonnepanelen (ook wel PVpanelen of modules) een omvormer, vaak een monitoring systeem en  montage- en bevestiging materiaal waarmee alles wordt geplaatst en aangesloten.
Het zogenaamde photovoltaïsche proces wat plaatsvindt in de zonnecellen die in het paneel zitten, converteert zonlicht in elektriciteit. Een zonnepaneel bevat meerdere zonnecellen, meestal gemaakt van silicium. Wanneer op de cel licht (zonlicht) valt, ontstaat tussen de voor- en achterkant, die met elkaar zijn verbonden, een spanningsverschil, waardoor een stroom gaat lopen. Omdat de elektriciteit die wordt gegenereerd door een cel relatief gering is (ca. 0,6 V d.c.), worden meerdere cellen met elkaar verbonden en in een zonnepaneel geplaatst, die gelijk waterdicht wordt gemaakt. Vaak worden meerdere panelen ook weer met elkaar verbonden - in serie - om een voldoende hoge spanning te kunnen maken voor de conversie van de gelijkstroomspanning naar wisselspanning.

Netgekoppeld zonnestroomsysteem

Een netgekoppeld zonnestroomsysteem bestaat uit zonnepanelen en een omvormer die de gelijkstroom (gelijkspanning) omzet in wisselstroom (wisselspanning), zodat deze in het centrale elektriciteitsnet kan worden ingevoegd. Doordat het systeem de opgewekte elektriciteit teruglevert aan het elektriciteitsnet is geen medium voor opslag nodig, zoals bijvoorbeeld een accu.

Salderen

Salderen is de regeling dat zonnestroom die aan het elektriciteitsnet wordt teruggeleverd, mag worden verrekend met uit het net geïmporteerde stroom. Als U bijvoorbeeld 2400 kWh stroom afneemt van het energiebedrijf en U wekt zelf met zonnepanelen stroom op waarvan 1500 kWh terug gaat naar het lichtnet, hoeft U slechts 900 kWh afgenomen stroom te betalen. Een gemiddeld Nederlands huishouden gebruikt 3500 kWh stroom per jaar.

Opbrengst bij bewolkt weer

Zonnepanelen werken in principe bij elk soort licht. Het vermogen dat de zonnepanelen opwekken is echter sterk afhankelijk van de intensiteit van het licht dat erop schijnt. Op een heldere dag in de zomer kan de intensiteit van het zonlicht waarden bereiken van 1000 Watt per vierkante meter. Op een donkere, bewolkte dag is dat soms maar 150 Watt per vierkante meter.